9 Arsye per te investuar ne fushen e projekteve Fotovoltaike:

9 Arsye per te investuar ne fushen e projekteve Fotovoltaike:

1. Prodhuesi dhe sipermarresi eshte "Dielli" I cili prodhon me qendrueshmeri, pa gabime dhe deshtime keshtu qe cdo banke nuk do te shqetesohet per kryerjen ose suksesin e kompanise per te cilen do te kreditoje,

2. Garant per shlyerjen e kreditit eshte shteti vete sepse merr nga depozitat mujore te bera nga shteti ne llogarine e klientit,

3. Ka zero paperfillshmitet ndaj rrezikut dicka qe e klasifikon kreditin per projektet fotovoltaike ne kredi te ulet ose zero rreziku,

4. Banka karakterizohet Green Bank per arsyen se kontribon ne fushen ekologjike per ndotjen e mjedisit dhe reduktimin e dioksidit te karbonit ( CO2 ),

5. Bene angazhimin e pagasave mujore nga energjia e prodhuar qe ka cdo biznes, mban dozen e saj dhe liron te tjerat per klientin,

6. Rreth 50% e te ardhurave I mbane dhe 50% tjeter eshte ne desponimin e investitorit deri ne shlyerjen e kreditit, qe do te thote se ajo kontribon ne likuiditetin e investitorve qe nga muaji I Pare,

7. Ky eshte nje investim i sukseshem per shkak se jep rreth 16-20% ne shumen e investimit qe do te thote se duhet ti promovoje dhe ti forcoje ato cdo Banke,

8. Projektet Fotovoltaike dhe ne pergjithesi Burimet e energiise se rinovueshme jane brenda ne dy vendet e para ne bote per te krijuar vende te reja pune.

9. projektet Fotovoltaike nuk punsojne asnje ore te investitoret, qe do te thote se mundet te beje paralelisht dhe nje tjeter aktivitet duke disponuar keshtu dhe nje rroge tjeter pa patur problem ne investimin e parkut fotovoltaik'parakusht qe te jete nje investim I sukseshem per investorin por dhe qe banka te marri parate e saj duhet centrali fotovoltaik I cili do ndertohet te ket redimente te larta dhe te eci ne vazhdimesi dhe ne menyre efikase per 25 vjet ne fuqi te autorizimit te licenses.

Per te arritur te gjitha te mersipermet duhet:

a) Kompania qe do te beje projektimin dhe ndertimin e parkut duhet te kete provoje te gjate te projektimit lSO dhe te ndertimit si dhe ekspertize te madhe.

b)Te perzgjidhen dhe te ndertohen produkte me standarte te larte funksionimi me garanci te madhe te pakten 25 vjet. Pervec kesaj do te ishte e rendesitshme te jen produkte eVropiane sepse evropa sidomos Gjermania prodhqire keto produkte me shume se per 30 vjet clKompania duhet te kete mbeshtetje te organizuarteknike per zglidhjen e problemeve dhe per zvendesim te menjehershem te produkteve.