Shërbimet

AR Eco Energjia
banner3

Furnizuesit

Duke pasur një përvojë të gjatë në ndërtimin e projekteve të energjisë së rinovueshme, EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk ka diferencuar veten nga hapësira globale, që një numër furnizuesish te materialeve,makinerive dhe paisjeve me të cilën ajo punon, janë duke kryerë marrëdhënie korrekte ndërmjet palëve, cilësia e tyre ka qënë në nivelin e kontraktuar sipas kontratave të nënëshkruara.
Me pergjegjësinë e parneritetit si kriter themelor të vlerës së mirë, si dhe garancisë dhe të çmimeve konkurente në tregun rajonal dhe kombëtar ne Shqipëri,, EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk përzgjedh dhe punon me prodhuesit kryesorë në të gjitha produktet që përbëjnë një instalim fotovoltaike, import direkt nga vendet e huaja të tilla si Gjermania, Amerika, Italia, Spanja, Austria, Kinë etj
Drejtuesit EcoEnergia.gr dhe “ ECOENERGIA AL” shpk janë në kërkim të vazhdueshëm të teknologjive të reja dhe materialeve më të mira, monitorim permanent të zhvillimeve të tregut të energjisë fotovoltaike, duke reklamuar në ekspozita të cilat i përkushtojnë vëmëndje të madhe dhe më të njohur të gjeneratorëve produkteve fotovoltaike .

KONSULENCË FALAS

Eco Energia ofron konsulencë falas duke pergatitur një projekt i cili iu pershtatet nevojave tuaja specifike.

INSTALIM DHE KONFIGURIM

Instalim dhe konfigurim nga staf i kualifikuar dhe inxhinier ekspertë.

MIRËMBAJTJE PERIODIKE

Pastrim dhe inspektim periodik i impiantit tuaj me paisje profesionale dhe specifike për impiantet fotovoltaike.

Konsulencë Teknike

Eco Energia ofron një shërbim konsulencë FALAS për çdo individ apo biznes i cili është i interesuar të instalojë një impiant fotovoltaik. Për këtë shërbim Eco Energia ka vendosur në dispozicionin tuaj një inxhinier ekspert për të llogaritur impiantin më të përshtatshëm për ju apo biznesin tuaj.

Konsulencë Financiare

Një impiant fotovoltaik duhet të ketë një kthim investimi sa më të shpejtë. Vega Solar ju ofron një analizë të detajuar financiare të investimit tuaj dhe ju ndihmon të bëni investimin e duhur.

Instalim

Eco Energia ka formuar një grup pune profesional të përbërë nga elektriçistë dhe instalatorë me përvojë të cilët janë trajnuar në montimin e strukturave metalike dhe instalimin e paneleve fotovoltaike.

Konfigurim

Një pjesë e rëndësishme e projektit është edhe konfigurimi i sistemit sipas parametrave të duhur. Inxhinierët e Eco Energia janë të çertifikuar për këtë shërbim nga kompanitë më të mëdha të prodhimit të inverterave.

Pastrim profesional

Eco Energia kryen pastrime profesionale të paneleve fotovoltaike me pajisje të specializuara për këtë funksion, të cilat nuk e dëmtojnë xhamin e paneleve diellore.

Kontroll teknik

Eco Energia kryen kontrolle teknike të impianteve fotovoltaike të cilat përfshijnë kontrollin e lidhjes së kabujve, kontroll të paneleve diellore me dron me kamera termike për probleme të mundshme dhe inspektim të inverterit për probleme të mundshme.

99%

Saktësi

Puna që bëjmë është pasioni ynë. Punojmë që ju të keni shpejtësi, thjeshtësi në përdorim dhe kenaqësi maksimale

99%

Efikasitet

Do të keni rritje në cfarë bëni, me ekspertizën tonë dhe pasionin për punën që bëjme ndaj jush

100%

Siguri

Cdo produkt dhe shërbim që kemi pararojë është siguria në instalim dhe perdorim vetjak, absolut!

100%

Garanci

Thjeshtësia në perdorim, është një nga synimet tona madhore. Me ne nuk do të jeni kurrë vetëm

Dëshironi të na kontaktoni?